Podcasty i wideo

  • Wywiad z mamą Jolą, która doświadczyła depresji poporodowej. Szczere, odważne i bardzo dojrzałe zwierzenia o walce z negatywnym obrazem siebie jako mamy oraz roli psychoterapii w procesie zdrowienia:


  • Szczera rozmowa z mamą, która doświadczyła depresji poporodowej — o traumatycznym porodzie, społecznych oczekiwaniach i trudnościach wynikających z nowej roli:


  • Wywiad z psychiatrą i psychoterapeutką dr Mają Herman, która w sposób konkretny i obrazowy opowiada o depresji poporodowej:


  • Rozmowa blogerki Edyty Pazury z psychiatrą Aleksandrą Piętą nt. macierzyństwa, połogu, Baby blues oraz depresji poporodowej:


  • Rozmowa Joanny Mielewczyk (“Trójkowa Matka Polka Feministka”) z mamą, która doświadczyła PPD — o bezsenności, lęku i trudnościach w podejmowaniu najprostszych decyzji:


  • Pierwszy odcinek Zuzanny Kłos (Dietetyka Smyka) poświęcony PPD. Rozmowa z Olą „Antydepresantką”, która doświadczyła depresji poporodowej i która obecnie prowadzi społeczność na Facebooku, poświęconą temu zagadnieniu: https://dietetykasmyka.pl/ds-38/

  • Kolejna rozmowa Zuzanny Kłos (Dietetyka Smyka), tym razem z „Mamą Terapeutką” - Aleksandrą Sileńską. O tym, że warto szukać pomocy i że nigdy nie jesteśmy same: https://dietetykasmyka.pl/ds-39/

  • Ostatnia już rozmowa Zuzanny Kłos (Dietetyka Smyka) z cyklu poświęconym depresji poporodowej. Gościem „Położna Kasia”, czyli Katarzyna Płaza-Piekarzewska, która m.in. przedstawia rolę położnych środowiskowych w wychwytywaniu objawów depresji: https://dietetykasmyka.pl/ds-40/