Test na depresję poporodową

Edynburska Skala Depresji Poporodowej

Ważne

Poniższy kwestionariusz jest narzędziem pomocniczym, jego wyniki mogą posłużyć jako wskazówka, ale nie zastępuje on badania lekarskiego! Jednak w przypadku, gdy Twój wynik wskazuje na możliwość występowania depresji należy z pewnością skontaktować się z lekarzem. Możesz wtedy na spotkanie zabrać uzyskane wyniki i pokazać je specjaliście. Tylko on może postawić lub wykluczyć diagnozę i ustalić natężenie problemu.

Przy każdym zagadnieniu wybierz stwierdzenie, które jest najbliższe temu, jak się czułaś w ciągu ostatnich 7 dni.

  1. Byłam zdolna do radości i dostrzegania radosnych stron życia
  2. Patrzyłam w przyszłość z nadzieją
  3. Obwiniałam się niepotrzebnie, gdy coś mi się nie udawało
  4. Bez istotnej przyczyny odczuwałam lęk i niepokoiłam się
  5. Czułam się przestraszona i wpadałam w panikę bez większych powodów
  6. Wydarzenia przerastały mnie
  7. Czułam się tak nieszczęśliwa, że nie mogłam spać w nocy
  8. Czułam się samotna i nieszczęśliwa
  9. Czułam się tak nieszczęśliwa, że płakałam
  10. Zdarzało się, że myślałam o zrobieniu sobie krzywdy