Czynniki ryzyka depresji poporodowej

Poniższe czynniki mogą wskazywać, że jesteś bardziej narażona na depresję poporodową. Nie oznacza to jednak, że jeśli spełniasz któreś kryterium, depresja na pewno u Ciebie wystąpi. I odwrotnie — jeśli żadne kryterium nie opisuje Twojej sytuacji, nie oznacza to, że na pewno depresja poporodowa Cię nie dotknie. Pamiętaj, że depresja może spotkać każdą z nas!

  • Wcześniejsze trudności psychiczne, szczególnie dotyczy to przebytej wcześniej depresji (zwłaszcza depresji poporodowej) oraz zaburzeń afektywnych-dwubiegunowych
  • Trudności psychiczne w czasie ciąży
  • Historia chorób psychicznych w rodzinie (zwłaszcza, jeśli ktoś w rodzinie cierpiał na depresję poporodową)
  • Traumatyczny poród
  • Małe wsparcie ze strony partnera lub bycie samotną matką
  • Brak wsparcia ze strony rodziny lub przyjaciół
  • Niedawne stresujące wydarzenia tj. utrata kogoś bliskiego, zmiana miejsca zamieszkania